Accions actuals

Seminaris d’Educació Virtual

Reunions amb format de workshop, sobre temes d'investigació educativa aplicats als nous entorns virtuals d'aprenentatge i d'innovació docent universitària. Fins al moment s'han realitzat els següents:

• Comunitats de pràctica i aprenentatge en entorns virtuals (22 de març de 2007)

• Tecnologia, cos i llenguatge (18 de gener de 2008)

• Educació i Societat de la informació i del coneixement (13 – 16 d'octubre de 2008) 

• Creant Històries Digitals: I Jornada sobre els usos educatius dels relats digitals multimedials (17 de febrer de 2011)


Conveni Fundació per La Societat del Coneixement (Cornellà del Llobregat)

La Fundació ofereix el Citilab, un model nou dels denominats “Urban Labs” que es troben en molts punts d'Europa i que genera una nova relació entre els antics “Centres Tecnològics” o actualment “Centres de Coneixement” i els usuaris/ciutadans, per a l'ús de les TIC i Internet, basat en processos d'innovació participat

iva. Mitjançant el conveni entre la Fundació i la Universitat de Barcelona (a través d'una unitat d'investigació denominada Observatori de l'Educació Digital, en la qual participa el GREAV), s'assessora el disseny d'un Centre Espanyol de l'e-Learning (promogut pel Citilab) i crea un projecte específic dintre del mateix denominat EduLab, destinat a realitzar accions d'innovació educativa en el sistema educatiu formal mitjançant l'ús d'Internet i de metodologies educatives avançades.


Ús de portafolis electrònics

Els resultats del projecte sobre portafolis electrònics, denominat Carpeta Digital, que es troba encara en fase de desenvolupament, ja han produït transferència de coneixements. En aquest cas cap a altres universitats que estan utilitzant l'eina i implementant la metodologia pegadògica proposta pel GREAV: Universitat Centroamericana de Managua (Nicaragua), Universitat Catòlica de Temuco (Xile), Universitat Autònoma Metropolitana (Mèxic DF) i Universitat Las Palmas de Gran Canària (Espanya)


Xarxa d’escoles rurals conectades

El projecte Rural Wings ha creat una xarxa d'escoles rurals conectades a Internet via satèl·lit a Espanya (amb quatre escoles rurals a Catalunya). Fruït d'aquesta xarxa les escoles participants, amb el suport del Ministeri d'Educació i Ciència han aconseguit una “agrupació escolar”, projecte de xarxes de col·laboració d'escoles rurals.  (http://escuelaruralvirtual.wordpress.com).


Documents projecte PUENTE 

El projecte Puente ha produït un document denominat “PUENTE, intergeneracional learning mediated by technology”, distribuït electrònicament per FUTURE LAB (UK) al seu portal. També el document “Transferibilitat dels entorns d’aprenentatge intergeneracional a contextos d’educació formal”, que es distribueïx en Museus i escoles de Catalunya i de l'Estat. En fase de negociació es troba la col·laboració del GREAV amb el Museu d'Història de Catalunya per a continuar donant suport pedagògic i tècnic a l'activitat “El Consell de Savis”, ofertat pel museu.


Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011