Transferència de coneixement

Per a difondre els avenços i resultats de les seves investigacions, i enriquir el diàleg amb estudiants, docents, investigadors, universitats i institucions, el GREAV:

1. Organitza certàmens i esdeveniments acadèmics

2. Participa en programes de formació de segon i tercer cicle que permeten formar especialistes i investigadors interessats en les formes emergents d'ensenyament i d'aprenentatge en entorns virtuals

3. Participa en projectes d'innovació o investigació amb altres institucions.

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011