Llibres

Barajas, M. (2000). Virtual Learning Environment in Higher Education:  European perspectives. Barcelona:  Universitat de Barcelona.


Barajas, M. (2003). La Tecnología Educativa en la enseñanza superior. Entornos Virtuales de Aprendizaje. Barcelona:  McGraw Hill.


Barajas, M. (2003). Learning Innovations with ICT:  Socio-economic Perspectives.  Barcelona:  Universitat de Barcelona.


Bisquerra, R., Sarriera, J. C., Martinez Olmo, F. (2004). Introdução à estatística:  enfoque informático com o pacote estatístico SPSS. Porto Alegre:  Artes Médicas. 


Cobo, P., Comellas, J., Giménez, J., Serra, J., Sol, M., Vilella, X. (2006). Es posible viajar con las matemáticas. Badajoz:  FESPM/ ICE UAB. 


Defis, O., Martínez Olmo, F., Candela, F. A., Gràcia, C., Mateu, C., Morón, S., Vinuesa, M. (2006). Es pot millorar l'Educació Infantil mitjançant assessoraments?. Barcelona:  ICE UB. 


Escofet Roig, A., Herrero, O., Rubio, M. J. (2002).  Els jocs d'ordinador:  per a nens o per a nenes?  Barcelona:  Insitut Català de la Dona.


Giménez, J. (ed) (2009). La proporción:  Arte y matemáticas Barcelona:  Graó.


Mateo Andrés, J., Martínez Olmo, F. (2005). L'avaluació alternativa dels aprenentatges. Barcelona:  ICE UB. 


Mateo Andrés, J., Martínez Olmo, F. (2008). Medición y evaluación educativa. Barcelona:  La Muralla. 


Quintana, J. (dir.), López, O. (prod.). (2002). Las tecnologías de la información y la Comunicación en la Educación de alumnado con necesidades educativas. Barcelona:  Universitat de Barcelona. 


Quintana, J., Higueras, E. (2007). Les webquest, una metodologia d’aprenentatge cooperatiu, basada en l’accés, el maneig i l’ús d’informació de la xarxa. Barcelona:  Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l’Educació (Quaderns de Docència Universitària, núm. 11).


Rodríguez Illera, J. L. (2004). El aprendizaje virtual. Buenos Aires:  Homo Sapiens. 


Rodríguez Illera, J. L. (2006). Las TIC en la docencia universitaria de la Universitat de Barcelona. Barcelona:  Octaedro / ICE UB.


Rodríguez Illera, J. L. (Editor). (2008). Comunidades virtuales de práctica y de aprendizaje. Barcelona:  Universitat de Barcelona.


Rodríguez Illera, J. L., Escofet Roig, A., Gros, B., Quintana, J., Rubio, M. J. (2000). Actas de las II Jornadas Multimedia Educativo. Barcelona:  Universitat de Barcelona.


Rodríguez Illera, J. L., Escofet Roig, A., Gros, B., Quintana, J., Rubio, M. J. (2001). Actas de las III Jornadas Multimedia Educativo. Barcelona:  Universitat de Barcelona.


Rodríguez Illera, J. L., Escofet Roig, A., Gros, B., Quintana, J., Rubio, M. J. (2002). Actas de las IV Jornadas Multimedia Educativo.  Barcelona:  Universitat de Barcelona.


Rodríguez Illera, J. L., Escofet Roig, A., Gros, B., Quintana, J., Rubio, M. J. (2003). Actas de las V Jornadas Multimedia Educativo. Barcelona:  Universitat de Barcelona.


Rodríguez Illera, J. L., Suau, J. (eds.) (2003). Tecnologías multimedia para la enseñanza y aprendizaje en la universidad. El proyecto TEAM de la Universidad de Barcelona. Barcelona:  Universitat de Barcelona. 


Rodríguez Illera, J.L (2007). editor monogràfic:  Comunidades virtuales de práctica y de aprendizaje. Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 8 (3).


Tolchinsky, L., Escofet Roig, A., Rubio, M. J. (2002). Tesis, tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis. Barcelona:  Universitat de Barcelona.

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011