Observatori d'educació digital

L'Observatori d´Educació Digital (OED) és una unitat d'investigació de la Universitat de Barcelona. Està format per membres de diversos grups d'investigació i és promogut pel GREAV.


La missió del OED és l'estudi i l'anàlisi de models pedagògics i educatius que es desenvolupen en entorns i sistemes digitals en contextos socioeducatius específics i complexos. Centrant la seva línia de desenvolupament en una àmplia gamma de visions que emfatitzen una perspectiva de l'aprenentatge com un procés al llarg de la vida, el centralisme en la formació de competències pel desenvolupament personal en una societat complexa i per l'accés al treball, amb tendències actuals basades en l'ús de tecnologies en el lloc de treball, models formals i informals i alfabetització digital en la vida quotidiana.


Les fins són:


1) El disseny i desenvolupament de continguts aplicacions i entorns per l'aprenentatge digital.

2) L'anàlisi dels sistemes, mitjos i metodologies que s'utilitzen en entorns d'ensenyament i aprenentatge semi-presencials (híbrids) i a distància (o completament virtuals).

3) L'estudi dels canvis educatius i de les noves modalitats de comunicació que sorgeixen en la societat digital: especialment l'anàlisi i el seguiment de les alfabetitzacions digitals, així com de les noves pràctiques (informatives i comunicatives) digitals. 


Anar a la pàgina de l'Observatori: http://oed.ub.edu/ Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011