Requisits d'admissió

Requisits d'admissió - Titulacions oficials


Titulacions preferents: Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Psicologia, Comunicació Audiovisual, diplomats/ades en Mestre de qualsevol especialitat i altres titulacions que porten a l'exercici professional en el món de l'educació, de la formació continuada o del disseny instructiu.


La Comissió de Màster s'encarregarà d'avaluar els currículums acadèmics i de portar a terme les entrevistes personals amb els aspirants.

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011