Informació general

Objectius formatius 


El màster té com a objectius:

1. El Màster en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals (EAED) vol donar una visió de les implicacions de la societat de la informació i la comunicació en l’educació, que es concreten en el coneixement d’usos avançats de les tecnologies per a l’educació, en el coneixement de teories de l’aprenentatge virtual i en les característiques de la formació digital en diferents contextos professionals i institucionals.

2. Capacitar els estudiants per fonamentar, dissenyar, aplicar i avaluar projectes d'ensenyament-aprenentatge mediats per les tecnologies de la informació i la comunicació apropiats a diferents camps d'intervenció.

3.  Adquirir una visió de les perspectives teòriques i les eines metodològiques per fer una recerca i aplicar els seus resultats (només pels estudiants de recerca).


Modalitat: semi-presencial

Durada:  dos anys acadèmics

Crèdits que s’ofereixen: 100 

Nombre mínim de crèdits que s'han de cursar en els dos anys: 60

Idioma de docència: català, castellà i anglès

Places: 35

Centre de gestió: Facultad de Pedagogia

Programa oficial de doctorat: Educació i societat

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011