Xarxa temàtica e-portfolio

La RED recull, impulsa i investiga experiències rellevants sobre l'ús educatiu dels e-portfolis a Espanya. La recollida d'aquestes dades permet generar un informe valuós sobre la pràctica d'aquesta estratègia i, al seu torn, posar a disposició un observatori de bones pràctiques, les informacions i documentació interessant que es reculli i es generi des de la xarxa.

Responsable: Elena Barberà Gregori 
Entitats participants: 14 universitats espanyolas: Universitat Oberta de Catalunya (Coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universidad de Castilla la Mancha, Universitat de Girona, Universitat Jaume I Castelló, Universidad del País Vasco, Universidad de las Palmas, Universitat Politècnica de Barcelona, Universidad Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla, Universidad de Vigo, Universidad de Málaga i l'Instituto Cervantes.  
Participants UB: José Luis Rodríguez Illera, Anna Escofet, María José Rubio i Gemma Aguado Román
Entitat(s) que financien: Ministeri d’Educació i Ciència
Data: 2006-2009

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011