RUeNTER

Projecte centrat en l'aprenentatge permanent, per arribar als adults que no estan participant en el procés d'educació formal, i en la millora de les seves competències professionals. Té com objectius:

Analitzar i identificar els serveis existents de les TIC per a les zones rurals, així com el seu nivell de consciència, sobre com els adults poden beneficiar-se de l'ús de tals serveis; analitzar les necessitats en matèria de serveis TIC dels adults en 4 zones rurals dels estats membres de la UE (Grècia, Àustria, Romania i Espanya) amb diferents graus d'implementació de serveis de TIC; desenvolupar i avaluar un programa de capacitació genèric centrat en preparar als ciutadans adults rurals a utilitzar i explotar els serveis de les TIC, mitjançant la barreja de models d'aprenentatge per a adults; desenvolupar un portal en Internet de serveis TIC per a les zones rurals; i formular una sèrie de recomanacions polítiques a les autoritats regionals sobre com utilitzar el portal RUeNTER i el contingut desenvolupat d'e-learning, amb la finalitat de donar suport la formació dels seus ciutadans en l'aprofitament dels serveis TIC. 

Responsable: Argiris Tzikopoulos, Ellinogermaniki Agogi (Greece)

Responsable UB: Mario Barajas Frutos

Participants UB:  Anna Trifonova, Frédérique Frossard, Roser Boix

Entitat(s) que financien: LLP (http://eacea.ec.europa.eu/llp/), KA3ICT, 2009

Entitats participants:

Ellinogermaniki Agogi - Grècia

Fraunhofer - Alemanya

Universitat de Barcelona - Espanya

Die Berater - Àustria

Innovate4future - Romania

BM:UKK - Àustria 

Data: 01/01/2010  - 31/12/2011

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011