Proactive

PROJECT PROACTIVE - Fostering Teachers' Creativity  through Game-based Learning


Té com objectiu incentivar la creativitat i donar suport la flexibilitat dels professors que treballen en l'aprenentatge permanent, mitjançant el disseny dels seus propis escenaris d'aprenentatge basat en joc mitjançant l'ús d'eines digitals. Dintre dels tallers de capacitació, els professors de 18 centres pilot en quatre països, utilitzaran dos editors de joc en el disseny de les seves sessions d'aprenentatge. Es busca així validar l'enfocament proposat (aprenentatge basat en el joc) com mitjà d'aprenentatge i avaluar el seu impacte en la creativitat de docents i els resultats dels estudiants. 


Responsable UB: Mario Barajas Frutos

Participants UB:  José Luís Rodríguez Illera y Jordi Quintana (Greav), Albarat, Anna Trifonova, Frédérique Frossard, Karina Olmedo (FBG) 

Entitat(s) que financien: LLP, KA3ICT, 2009

Entitats participants: 

-  Universitat de Barcelona, Espanya (entitat coordinadora)

-  Universidad Complutense de Madrid, Espanya

-  Sapienza Università di Roma, Itàlia

-  Università di Napoli Federico II, Itàlia

-  CAST Limited, Centre for Advanced Software Technology Limited, Reigne Unit

-  University of Bucharest, Romania

Data: 01/01/2010 - 31/12/2011Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011