Carpeta Digital

pastedgraphic_textmedium


Actualment sobre aquest tema es desenvolupen diversos projectes de recerca. Es centran en avaluar l’aplicació d’un sistema generador de portafolis electrònics en diversos cursos universitaris. La hipòtesi general de millora està basada en característiques genèriques dels portafolis electrònics, tals com la objectivació i exteriorització de les evidències d’aprenentatge; i en altres específiques del sistema, com la simulació d’un diàleg avaluatiu, i la organització reutilitzable de les evidències (una espècie “d’objectius avaluatius”), entre altres factors del disseny. S’utilitza un generador de portafolis ja existent (Carpeta Digital), que serà ampliat a les noves necessitats requerides per a aquesta investigació, així com el campus virtual propi de la UB, en vàries assignatures i cursos de grau i de postgrau. El disseny del sistema, i les facilitats organitzatives i interactives que aporta, també seran avaluades. L’última finalitat és obtenir dades fiables sobre l’ús d’una eina informàtica (portafolis electrònic) en contextos educatius complexes (l´EEES), possibilitant la presa de decisions sobre la seva implantació generalitzada als mateixos, així com la millor comprensió dels processos d’avaluació i d’aprenentatge mitjançant la seva utilització al llarg del temps.


Els projectes són:


1. Avaluació del disseny i de l'ús dels portafolis electrònics, en el context de EESS, com a eina per a l'avaluació i l'aprenentatge per competències (projecte MICINN)

Entitat(s) que financien: Ministerio de Ciencia e Innovación

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Joan Mateo, Francesc Martínez, María José Rubio, Jordi Quintana, Gemma Aguado y Cristina Galván.

Data: 2009 – 2011


Portafolis digitals i competències 

Entitat(s) que financien:Programa de Millora i Innovació Docent (UB)

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Maria José Rubio, José Luis Rodríguez Illera, Jordi Quintana, Gemma Aguado, Maria Rosa Buxarrais, Antoni Font.

Data:  2009-2011


Recentment es va acabar el següent projecte sobre la mateixa temàtica: 


L'ús dels portafolis digitals per a l'avaluació per competències i continuada dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior (projecte MQD)

Entitat(s) que financien: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR 

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Joan Mateo, Francesc Martínez, María José Rubio, Jorgi Quintana, Gemma Aguado y Cristina Galván.

Data: 2009 – 2010


Anar a la pàgina Web:  http://www.carpetadigital.net/


Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011