Històric 1995-2000

Projectes anteriors al 2000: 


Campus Virtual IMAS 

Tipo: Investigación y Desarrollo

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (Espanya)

Entitat(s) financiadora(es): Ajuntamento de Barcelona

Data: 01/01/1999 a 31/12/1999

Resum: Desenvolupament d’un campus virtual per a l’Escola Bonanova.


Tecnologías de la información y la comunicación en la docencia universitaria 

Responsable: José Luis Rodríguez Illera 

Entitat(s) financiadora(es): Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitaria UB 

Data: 01/01/1999 – 31/12/2000


Català Comercial 

Tipus: desenvolupament de  materials interactius

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (España), Enciclopedia Catalana (España)

Entitat(s) financiadora(es): Enciclopèdia Catalana

Data: 01/01/1998 a 31/06/1998

Resum: El projecte té com a objectiu la creació d’un curs per a l’ensenyament del català comercial.


European degree on information and communication technologies in language learning 

Tipus: Formació

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (España). Universidad de Gent (Bélgica). Universidad de Amsterdam (Holanda). Institut für Schulpraxis de Bremen (Alemania)

Entitat(s) financiadora(es): UE

Data: 01/01/1998 a 31/12/2000

Resum: Aquest projecte té per objectiu la creació d'un curs centrat en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'ensenyament de primeres i segones llengües. El curs final serà un màster europeu.


A CD–ROM for the prevention of AIDS in young people 

Tipus: Investigació i Desenvolupament

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (España), Coop. CLAPS (Italia)

Entitat(s) financiadora(es): Programa Europe against AIDS (Unión Europea)

Data: 01/08/1997 a 31/03/1999

Resum: Programa de simulació orientat al canvi d'actituds en els joves i adolescents per a la prevenció de la SIDA.


Escriptura académica 

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (España)

Entitat(s) financiadora(es): Vicerectorat de docència (UB)

Data: 01/01/1997 a 31/12/1998

Resum: Estudi de l’estat de l’escriptura acadèmica en les investigacions d’educació superior.


European Folk Tales in the Information Age (CD–ROM) 

Tipus: Investigació i Desenvolupament

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (Espanya), Mabb S.A. (Espanya), Cooperativa CLAPS (Itàlia), Editorial Klett (Alemania)

Entitat(s) financiadora(es): Comisió Europea, Info 2000

Data: 01/01/1997 a 31/12/1997

Resum: El projecte té com objectiu la creació d'un conte popular infantil multimèdia. Per això, parteix d'un anàlisi rigorós dels contes populars infantils, del mercat multimèdia infantil i de les característiques tècniques del multimèdia infantil.


Catalán Escrito en Ámbitos Laborales (CD–ROM) 

Tipus: Investigació i Desenvolupament

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (Espanya)

Entitat(s) financiadora(es): DG XII (Programa Lingua – Unió Europea)

Data: 01/01/1996 a 31/12/1997

Resum: L'objectiu d'aquest projecte és l'elaboració d'un programa d'autoaprenentatge del català en àmbits laborals.


Escriptori Digital 

Tipus: Investigació i Desenvolupament

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (Espanya)

Data: 01/1996 a 12/1999

Resum: El projecte té com objectiu principal la creació d'una aplicació multimèdia per a l'ensenyament de la composició escrita a l'alumnat d'educació secundària obligatòria.


Español de Negocios en CD–ROM (Versión Windows) 

Tipus: Investigació i Desenvolupament

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (Espanya)

Entitat(s) financiadora(es): Instituto Cervantes (Espanya)

Data: 01/01/1996 a 31/12/1997

Resum: El projecte elabora el disseny curricular base per a l'ensenyament de l'espanyol en l'àmbit dels negocis.


Enseñanza integrada del Español Escrito (CD–ROM) 

Tipus: Investigació i Desenvolupament

Responsable: Liliana Tolchinsky y José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (Espanya)

Entitat(s) financiadora(es): DG XII (Programa Lingua – Unión Europea)

Data: 01/01/1995 a 31/12/1995

Resum: El projecte reuneix els continguts necessaris per a persones que han de treballar amb documentació escrita en castellà en els següents àmbits: banca, administració, turisme, transports i publicitat.


Español de Negocios (CD–ROM) 

Tipus: Investigació i Desenvolupament

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Universitat de Barcelona (Espanya), Instituto Cervantes (Espanya), Cámara de Comercio de Perpignan (França)

Entitat(s) financiadora(es): DG XII (Programa Lingua – Unión Europea)

Data: 01/01/1995 a 31/12/1996

Resum: El projecte elabora el disseny curricular base per a l'ensenyament de l'espanyol en l'àmbit dels negocis.


Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011