Històric 2001-2010

Els projectes acabats són:

 

L'ús dels portafolis digitals per a l'avaluació per competències i continuada dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior (projecte MQD)

Entitat(s) que financien: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR 

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Joan Mateo, Francesc Martínez, María José Rubio, Jorgi Quintana, Gemma Aguado y Cristina Galván.

Data: 2009 – 2010

 

SoRuraLL! Xarxa Social Rural per a l'Aprenentatge Permanent

L'aprenentatge és un procés social. Segons la investigació recent, les eines tecnològiques i el programari social poden permetre als individus treballar i aprendre en xarxes socials. Grups que estan geogràficament separats poden beneficiar-se d'aquestes tecnologies per connectar-se entre ells, desenvolupar-se professionalment, o accedir a serveis públics, entre d'altres possibilitats. Concretament en aquest projecte internacional, els mestres poden compartir metodologies d'ensenyament, perfeccionar les seves competències professionals, realitzar noves pràctiques a l'aula, compartir el món de l'escola amb la comunitat, etc.

Tutor UB: Mario Barajas Frutos 

Entitat(s) que financien: Comisión Europea- LLP Programme, Key Action ICT

Entitats participants: 

- Universitat de Barcelona, Espanya

- Research Academic Computer Technology Institute, Grècia

- EllinoGermaniki Agogi, Grècia 

- Atit - Audiovisual Technologies, Informatics & telecommunications, Bèlgica

- Arbeit und Bildung, Alemanya

- Fundacja Progress & Business, Polònia

- Recreation and Development Union, Bulgària

Data: 2009 – 2011

 

Predil- Promovent la igualtat de gènere en l’alfabetització digital

Actualment, l’elecció de carreres científico-técniques per part de les dones és molt baixa. Predil és un projecte europeu que vol impulsar nous mètodes pedagògics sensibles al gènere i plantejaments docents com a eines catalitzadores per l’augment de la qualitat educativa i de la motivació dels alumnes en l’elecció de carreres científico-tècniques, especialment de les enginyeries. El projecte vol posar de manifest les actuals pràctiques docents centrades en desenvolupar les preferències dels alumnes amb el suport i l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) al currículum. També vol proposar eines de suport al professorat per implementar aquestes pràctiques. 

Responsable UB: Mario Barajas Frutos

Participants UB:  Jordi Quintana Albarat, Anna Trifonova, Frederique Frossard

Entitat(s) que financien: Comisión Europea – LLP Programme, Comenius Action

Entitats participants:

- Foundation for Research and Technology-Hellas / Institute of Applied and Computational Mathematics, (Grècia) (Coordinatora)

- Catholic University in Ruzomberok, Eslovàquia

- Università della Svizzera italiana/New Media in Education Laboratory, Suïssa     

- Universitat de Barcelona, Espanya

- Universität der Bundeswehr, Alemanya   

- Université Paris Descartes, França

- University of Durham, Regne Unit

- University of Information Technology and Management, Polònia

Data: 2007 – 2011

 

EFELSE - Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe 

Objectiu: donar suport la cooperació transnacional en l'àrea d'educació i formació professional entre i en els contextos nacionals, que inclouen la tradició germànica i la mediterrània, a través de la visibilitat i el debat de / en les debilitats, oportunitats i amenaces d'elaboració i aplicació de l'aprenentatge al llarg de la vida, des d'una perspectiva coherent i global.

Web: http://efelse.iacm.forth.gr/project.php

Responsable UB: Mario Barajas Frutos 

Participants UB: Anna Trifonova, Frederique Frossard

Entitat(s) que financien: European Commission – National Lifelong Learning Strategies (NLLS) -Transversal programme Key Activity 1: Policy Cooperation and Innovation (2009-2010)

Entitats participants: 

- Research Academic Computer Technology Institute, Grècia (Coord.)

-  Universität der Bundeswehr München, Alemanya

-  Catholic University in Ru?omberok, Eslovàquia

-  Universitat de Barcelona, Espanya

-  University of Warsaw, Polònia

-  University of Bucharest, Romania

Data: 2009 – 2010

 

Rural Wings

Projecte internacional que tendeix a obrir una porta a Internet a les poblacions més aïllades d'Europa, basant-se en les telecomunicacions via satèl·lit. Utilitza les noves tecnologies per a proveir entorns d'aprenentatge constructius en àrees rurals de 13 països europeus, de resistència a l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Rural Wings Espanya, mitjançant la Universitat de Barcelona, treballa amb 15 escoles desenvolupant, amb la seva participació, eines educatives que permeten noves formes de comunicació entre els pobles i les escoles.

Web: http://www.ruralwings-project.net/rw/Home/default.aspx

Responsable: Mario Barajas Frutos 

Participants UB: Anna Trifonova, Frederique Frossard

Entitat(s) que financien: European Commission

Data: 01/01/2005 – 31/12/2009

 

Estudi sobre els usos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i les possibilitats de empoderamiento en les dones

Aquesta investigació té per objectiu conèixer com les dones usen, viuen i es relacionen amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Investigacions prèvies han demostrat l'existència de la bretxa digital en relació al gènere: l'accés, l'ús i les preferències de nois i noies en relació a les TIC són diferents. La nostra pretensió és avançar un pas més en l'estudi de la bretxa digital. No pretenem tornar a mostrar que aquesta existeix, el nostre objectiu és conèixer la manera que les dones usen les TIC, la seva relació amb les mateixes. D'aquesta manera, podrem delinear propostes per a què les dones s'apoderin de les TIC com un instrument propi, necessari pels diferents àmbits de la seva vida.

Responsable: Anna Escofet Roig

Participants: María José Rubio Hurtado, Gemma Aguado

Entitat(s) que financien: Institut de la dona (Ministeri de Treball i Assumptes Socials)

Data: 2007 – 2009

 

Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES: descripción del escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de transferencia a diferentes entornos

Responsable: María Elena Cano García

Participants: Francesc Martínez Olmo

Entitat(s) que financien: Ministerio de Educación y Ciencia

Data: 2007 – 2010

 

Canvis en l’avaluació universitària mitjançat els portafolis electrònics [e–PAL]

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Gemma Aguado 

Entitat(s) que financien: Vice-rectorat de Política Internacional i Mobilitat de la UB

Data: 2007 – 2008

 

COLLAGE – Collaborative Learning Platform Using Game–like Enhancements 

Responsable: Mario Barajas Frutos

Participants: Jordi Quintana Albalat 

Entitat(s) que financien: European Commission

Data: 1/1/2006 – 31/12/2007

 

Ampliació i extensió en l'ús del portafolis digital en l'avaluació de l'alumnat

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Gemma Aguado, María José Rubio

Entitat(s) que financien: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Data: 2006–2008

 

L'ús dels portafolis digitals, eina d'innovació a l'avaluació de l'alumnat

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Gemma Aguado, María José Rubio, Anna Escofet.

Entitat(s) que financien: Programa de Millora i Innovació Docent

Data: 2006 – 2008

 

PUENTE – Public Environments for Intergenerational Learning

Responsable: Mario Barajas Frutos

Participants: Jordi Quintana Albalat 

Entitat(s) que financien: European Commission

Data: 01/10/2006 – 30/09/2008

 

Transforming mathematics education through teaching–research methodology. Krygowska project of professional development for teacher–researchers (PDTR)

Responsable: Stefan Turnau (Universidad de Rzeszów, Cracovia, Polonia)

Participants: 48 professors  i un staff de 30 doctors (Espanya, Portugal, Polònia, Holanda, Anglaterra, Itàlia i Hongria. Per part del GREAV, Joaquim Giménez

Entitat(s) que financien: Unión Europea (projecto Sócrates)

Data: 2006 – 2008

 

Appletmat

Responsable: Joaquim Giménez Rodríguez

Entitat(s) que financien: DURSI – Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació / (Generalitat de Catalunya) DURSI 

Data: 2005 – 2007

 

COMUNICAEMAT (proyecto de investigación ARIE)

Responsable: Joaquim Giménez Rodríguez 

Entitat(s) que financien: Generalitat de Catalunya 

Data: 1/10/ 2005 – 1/10/2007 

 

Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies – KALEIDOSCOPE Network of Excellence

Responsable: Mario Barajas Frutos

Participants: José Luís Rodríguez Illera, Jordi Quintana Albalat 

Entitat(s) que financien: European Commission

Data: 01/01/2005 – 31/12/2007

 

Desarrollo de un curriculo de formación contextual integrado para los niveles K–6

Responsable: Josep M. Fortuny 

Participants: Joaquim Giménez Rodríguez 

Entitat(s) que financien: AYIN – Ayudas a la Investigación UNPR – Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico)

Data: 2005 – 2007

 

Estudio sobre los usos de las TICs y las posibilidades de empoderamiento en las mujeres

L'objectiu és conèixer com les dones usen, viuen i es relacionen amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Investigacions prèvies han demostrat l'existència de la bretxa digital en relació al gènere: l'accés, l'ús i les preferències de nois i noies en relació a les TIC són diferents. La pretensió és avançar un pas més en l'estudi de la bretxa digital, coneixent com les dones usen les TIC i la seva relació amb les mateixes. D'aquesta manera es pretén delinear propostes perquè les dones sentin les TIC com un instrument propi, útil i necessari per als diferents àmbits de la seva vida.

Entitat(s) que financien: Institut de la Dona (Generalitat de Catalunya)

Responsable: Maria José Rubio

Participants: Anna Escofet

Data: 2007 – 2009

 

VIM: A Virtual environment for experiencing Mathematics 

Responsable: Bartolomeo Monstrucchio, Politecnico di Torino

Participants: Jordi Quintana Albarat 

Entitat(s) que financien: Unió Europea

Data: 1/01/2005 – 31/12/2005

 

L'ús dels portafolis digitals com a innovació de l'avaluació de l'alumnat

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Gemma Aguado, María José Rubio

Entitat(s) que financien: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Data: 2004 – 2006

 

ECNTLT: European Curricula on Technology Teaching Languages

Donat l'increment del rol de les TIC en totes les àrees d'educació, els professors de llengües requereixen un coneixement pedagògic específic i destreses per a implementar de forma eficaç aquestes noves tecnologies en la seva pràctica docent. Partint d'aquesta situació, els objectius principals del projecte European Curricula in New Technologies and Language Teaching (Eurolingua ICT) són: Permetre a aquests professors de llengua, de diferents llengües europees, l'adquisició del coneixement i les destreses necessàries per a implementar les TIC de forma efectiva a les seves pròpies classes; Formar professors especialitzats en la formació i implementació de les TIC per a professors de llengua; Produir un currículum europeu en noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de llengües que condueixi a la creació de certificats reconeguts internacionalment en aquesta matèria

Web: http://www.eurolinguaict.net

Entitat(s) que financien: Programa: Sócrates / Unió Europea

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Participants: Marc Fuertes, Anna Escofet

Data: 2003 – 2006

 

ELAC: European and Latin American Consortium for IST Enhanced Continued Education in Environmental Management and Planning 

Projecte que té com objectiu principal demostrar el potencial de la Societat de la Informació en l'entorn universitari revelant el potencial d'estendre l'educació superior a tots els nivells i aspectes de la societat a Llatino–Amèrica, contant amb la participació de socis de Mèxic, Nicaragua i Costa Rica de l'àrea de l'educació superior en Environmental Management and Planning.

Les activitats principals del projecte estan relacionades amb la implementació d'un mecanisme basat en la Societat de la Informació que permeti el desenvolupament d'un entorn d'aprenentatge virtual innovador i multilingüe que dóna accés a l'aplicació d'apropiades i diverses aproximacions i mètodes. La durada és de 36 mesos.

Web:  http://www.elac.dk

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Entitat(s) que financien: Unió Europea

Data: 2003 – 2006 


ILET: International Leadership in Educational Technology

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Entitat(s) que financien: Unió Europea

Data: 2002 – 2005

 

VO@NET: Virtual Open–Access Network for Education and Training

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Entitat(s) que financien: Unió Europea

Data: 2002 – 2005

 

E–Cum laude. Certificació de material educatiu multimedia

Responsable: José Luis Rodríguez Illera

Entitat(s) que financien: AEFVI

Data: 01/05/2001 a 31/12/2002

 

Els jocs multimèdia des de la perspectiva del gènere

Estudi de las preferències de nens i nenes en la utilizació d’aplicacions multimèdia.

Responsable: Anna Escofet, Olga Herrero, María José Rubio

Participants: Universitat de Barcelona (Espanya)

Entitat(s) que financien: Generalitat de Catalunya

Data: 01/07/2001 a 31/12/2002

 

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011