I+D

El grup investiga el camp de les noves formes emergents de l’ensenyament i aprenentatge en els entorns digitals. Per a aconseguir-ho hi ha dues línies d’indagació que agrupen els projectes:


1. L’estudi i anàlisi de l’aprenentatge virtual concebut en sentit ampli, no únicament com una modalitat de l’ensenyament i aprenentatge a distància, sinó com un camp de recerca emergent que abarca els fenòmens de l’ensenyament a distància, però també qualsevol tipus de relació d’ensenyament/aprenentatge mediat per ordinadors.

2. L’anàlisi i conceptualització de les alfabetitzacions digitals, també considerades com un camp emergent, és a dir, com el conjunt de pràctiques de lectura i escriptura mediades per eines digitals. Aquestes pràctiques no estan únicament relacionades amb el llenguatge verbal sinó també amb els altres sistemes de representació i codificació presents en les tecnologies digitals (multimodalitat i multimedialitat). 


Aquestes línies orienten els objectius científics del grup. Per una banda, els desenvolupaments teòrics, metodològics i aplicats sobre l’aprenentatge virtual i, per l’altra, l’anàlisi teòric i aplicat de les alfabetitzacions digitals 
Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011