Grup d'innovació Docent EAV

El grup d'innovació docent Ensenyament i Aprenentatge Virtual va ser reconegut com a tal per la Universitat de Barcelona l'any 2003. Té un caràcter interdepartamental des dels seus inicis, i ha estat sempre interessat i centrat en l'anàlisi de les metodologies pedagògiques per a la utilització de les tecnologies en l'ensenyament universitari, així com en el seguiment de les potencialitats i canvis. 

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011