Doctorat

El Programa de Doctorat sobre Educació i Societat és ofert per la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona des de 2008. Una de les línies d'investigació és Ensenyament i aprenentatge en entorns digitals, promoguda pel grup d'Investigació GREAV.

 

Accés a la web del doctorat: http://www.ub.edu/pedagogia/doctorat/index.htm 


Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011